BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

 
PAROHIA ORTODOXĂ MĂCIN 4 - BINE AŢI VENIT PE SITE-UL NOSTRU!  
Pagina principală
Despre tămâie şi smirnă
Plante biblice
Păcatul beţiei sau alcoolismul
Păcatul fumatului
Păcatul consumului drogurilor
Este păcat să bem cafea?
Superstiţii şi credinţe deşarte
Îndreptar (ghid) Spovedanie
Înmormântarea şi pomenile
Cuvinte de învăţătură
 

După ce trecem Dunărea cu bacul şi păşim pe pământul apostolic al Dobrogei, parcurgem 12 kilometri de şosea sinuoasă, apoi pe un mic deal, la poalele celor mai vechi munți din țara noastră, apare în fața noastră oraşul Măcin. Străvechi ținut românesc din partea de nord-vest a Dobrogei, oraşul Măcin este situat pe malul drept al Brațului Măcin, la limita nordică a fostei Bălți a Brăilei. În acest amplasament deosebit este încadrată şi Parohia Măcin 4, pe aceste meleaguri încărcate de spiritualitate şi udate de sângele martirilor lui Hristos. Din însemnările scriitorilor antici aflăm de multitudinea martirizărilor care au avut loc în Dobrogea, mii de mărturisitori ai lui Hristos şi-au primit cununa muceniciei în această parte a țării noastre, printre care se numără şi Sfinții Zotic, Atal, Kamasie şi Filip, ocrotitorii bisericii noastre.

De aceea cu evlavie ne închinăm sfintelor lor moaşte şi glăsuim: „Mucenicii Tăi Doamne, Zotic, Atal, Kamasie, Filip şi cei dimpreună cu dânşii, întru nevoințele lor, pe pământul dobrogean, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe asupritori au ruşinat; zădărnicit-au şi ale demonilor neputincioasele îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.”

 
Ultima actualizare a acestei pagini: 03 martie 2016 21:32

Copyright PAROHIA MĂCIN 4

Conținutul acestui site este protejat de Legea Drepturilor de Autor.